หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > ผีเสื้อเหยี่ยวบอนยักษ์ (Theretra nessus (Drury, 1773))

ผีเสื้อเหยี่ยวบอนยักษ์ (Theretra nessus (Drury, 1773))

Post: 16/02/2558 - By: arwut


ผีเสื้อเหยี่ยวบอนยักษ์

ชื่ออื่น : มอธเหยี่ยวบอนยักษ์

ชื่อสามัญ : Giant arum hawk moth, Yam hawk moth

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Theretra nessus (Drury, 1773)

ชื่อวงศ์ : Sphingidae

ชื่ออันดับ : Lepidoptera

ชื่อชั้น : Insecta

ชื่อไฟลัม : Arthropoda

 

ลักษณะ :

เป็นผีเสื้อกลางคืน ปากแบบหลอดดูดน้ำหวานซึ่งขดม้วนอยู่ในส่วนหัวหากไม่ได้ใช้งาน ปีกคู่หน้ากว้างประมาณ 90 - 130 มิลลิเมตร

ลำตัวอ้วนป้อมเป็นรูปกระสวย มีแถบสีเขียวอยู่ตรงกลาง ยาวตั้งแต่หัวถึงส่วนท้ายของลำตัว ด้านข้างของส่วนหัวและส่วนอกเห็นเป็นแถบสีเทา มีแถบสีส้มอมเขียวขนานกับแถบสีเขียวบนส่วนอก ด้านข้างของส่วนท้องมีแถบสีเหลืองส้ม ปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลอมเขียว มีขีดยาวสีดำ 2 ขีดกลางปีก มีจุดสีดำข้างละ 1 จุด ค่อนไปทางขอบปีกด้านหน้า ปีกคู่หลังสีเหลือง มีแถบสีดำขนาดใหญ่ข้างละ 1 แถบ ด้านล่างของปีกมีสีส้ม

 

อาหารของแมลง :

ระยะตัวหนอนกินใบพืช เช่น พืชตระกูลบอน

 

การแพร่กระจาย :

อินเดีย, ศรีลังกา, เนปาล, พม่า, จีนตอนใต้ (Southern China) ไต้หวัน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ออสเตรเลียตอนเหนือ (Northern Australia) และนิวแคลิโดเนีย ส่วนในประเทศไทยพบได้ทุกภาค

 

ที่มา :

http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_doinsect&view=showone&id=573

http://en.wikipedia.org/wiki/Theretra_nessus