หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > ด้วงแรดมะพร้าว (Oryctes rhinoceros (Linnaeus, 1758))

ด้วงแรดมะพร้าว (Oryctes rhinoceros (Linnaeus, 1758))

Post: 06/02/2558 - By: arwut

ด้วงแรดมะพร้าว

ชื่ออื่น : ด้วงมะพร้าว

ชื่อสามัญ : Coconut rhinoceros beetle, Indian rhinoceros beetle, Asian rhinoceros beetle

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oryctes rhinoceros (Linnaeus, 1758)

ชื่อวงศ์ : Scarabaeidae

ชื่อชั้น : Coleoptera

ชื่ออันดับ : Insecta

ชื่อไฟลัม : Arthropoda 

 

ลักษณะ :

เป็นด้วงกว่างชนิดหนึ่ง มีขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร มีลำตัวสีน้ำตาลแดงเกือบดำ มีขนสีน้ำตาลอ่อนที่ด้านข้างของส่วนหัว อก ขา และ ด้านล่างของลำตัว ตัวผู้มีเขาคล้ายนอแรด ตัวเมียมีลักษณะคล้ายตัวผู้แต่มีเขาสั้นกว่า และที่ส่วนปลายของปล้องท้องด้านล่างมีขนเยอะกว่า

 

แหล่งขยายพันธุ์

แหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ ซึ่งด้วงแรดใช้เป็นแหล่งอาหารของหนอนวัยต่าง ๆ จนเข้าดักแด้ และเป็นตัวเต็มวัยได้แก่ ซากเน่าเปื่อยของลำต้น หรือตอของต้นมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน ซากพืชที่เน่าเปื่อย เช่น ซากเปลือกมะพร้าว ทะลายปาล์ม กองมูลสัตว์เก่า กองปุ๋ยคอก กองขุยมะพร้าว กองกากเมล็ดกาแฟ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบหนอนเข้าดักแด้ในดินลึกถึง 150 เซนติเมตร

 

วงจรชีวิต :

ตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัย ใช้เวลา 4 - 9 เดือน โดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน

ระยะไข่ 10 - 12 วัน ไข่รูปทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 - 4 มิลลิเมตร

ระยะหนอน 80 - 150 วัน หนอนมีสีขาวนวล มีส่วนหัวเป็นสีเหลืองปนน้ำตาล หนอนเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ จะมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 6 - 9 เซนติเมตร ลักษณะหนอนของด้วงแรดสามารถสังเกตได้อย่างหนึ่งคือ หนอนจะงอตัวเป็นรูปตัว "C" บางครั้งเห็นส่วนหัวกับส่วนท้ายของลำตัวเกือบชนกัน ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

ระยะดักแด้ 23 - 28 วัน

ระยะตัวเต็มวัย มีอายุ 90 - 120 วัน

 

การแพร่กระจาย :

พบแพร่กระจายแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมู่เกาะต่าง ๆ ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนในประเทศไทยพบแพร่กระจายทั่วไปอยู่ทุกภาค

 

พืชอาหารและการทำลาย

ด้วงแรดมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญมากของพืชจำพวกมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน ตัวเต็มวัยจะบินออกหากินในเวลากลางคืน โดยไปกัดเจาะโคนทางใบมะพร้าวหรือปาล์มน้ำมัน ทำให้ทางใบหักง่าย และยังกัดเจาะทำลายยอดอ่อน ทำให้ทางใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้ว ๆ ถ้าโดนทำลายมาก ๆ ทำให้ใบที่เกิดใหม่แคระแกร็น รอยแผลที่ถูกด้วงแรดมะพร้าวกัดเป็นเนื่อเยื่ออ่อน ทำให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ หรือเป็นทางให้เกิดโรคยอดเน่า จนถึงต้นตายได้ในที่สุด

 

การป้องกันและกำจัด

1. การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม คือการกำจัดแหล่งขยายพันธุ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด ลงทุนน้อย และสะดวกเพราะอยู่บนพื้นดิน สามารถกำจัดไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยไม่ให้เพิ่มปริมาณได้โดยยึดหลักดังนี้

- เผาหรือฝังซากลำต้นหรือตอ

- เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว์ให้กระจายออก โดยมีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร

- ถ้ามีความจำเป็นต้องกองมูลสัตว์นานเกินกว่า 2 - 3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกอง หรือนำใส่ในถุงปุ๋ยผูกปากให้แน่น และนำไปเรียงซ้อนกันไว้

2. การควบคุมด้วยวิธีกล หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอมะพร้าวหรือปาล์ม ตามโคนทางใบ หากพบรอยแผลเป็นรู ให้ใช้เหล็กแหลมแทงหาด้วงแรดเพื่อกำจัดเสีย

3. การควบคุมด้วยกับดักล่อฟีโรโมน ล่อจับตัวเต็มวัย แล้วนำมาทำลาย

4. การควบคุมโดยชีววิธี ใช้เชื้อราเขียวและเชื้อไวรัสช่วยทำลายหนอนและตัวเต็มวัยด้วงแรด

 

ที่มา :

http://at.doa.go.th/coconut/beetle.html

http://th.wikipedia.org/wiki/%E%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%E1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%E8%B2%E0%B8%A7