หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > ผีเสื้อหนอนคืบละหุ่ง (Achaea janata (Linnaeus) )

ผีเสื้อหนอนคืบละหุ่ง (Achaea janata (Linnaeus) )

Post: 03/11/2557 - By: arwut

ผีเสื้อหนอนคืบละหุ่ง

ชื่อสามัญ : The castor semi-looper, Leaf eating semi-looper, Croton caterpillar

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Achaea janata (Linnaeus, 1758)

ชื่อวงศ์ : Noctuidae

ชื่ออันดับ : Lepidoptera

ชื่อชั้น : Insecta

ชื่อไฟลัม : Arthropoda

 

ลักษณะ :

เป็นผีเสื้อกลางคืน (Moth) เมื่อกางปีกออกกว้างประมาณ 4 - 4.5 เซนติเมตร

 

ตัวเต็มวัย มีปีกคู่หน้าสีเทาหรือสีน้ำตาล มีลายพาดเป็นแถบสีน้ำตาลแดง ปีกคู่หลังสีน้ำตาลแก่หรือดำ ตรงกลางปีกมีขนหรือแถบสีขาวพาดสลับดำ ที่ขอบล่างของปีกมีจุดสีขาว 3 - 4 จุด

 

หนอน มีขนาดเล็ก มีสีน้ำตาล เมื่อโตขึ้นมีสีเข้มขึ้น ส่วนหัวมีสีดำ และข้างแก้มทั้งสองข้างมีสีขาว ลำตัวด้านข้างมีลายสีน้ำตาลพาดตามความยาวลำตัวและมีจุดสีดำข้างละ 10 จุด เวลาเคลื่อนที่หนอนจะคืบส่วนหัวออกไปข้างหน้าก่อนแล้วยกลำตัวให้โค้งขึ้น ใช้ส่วนขาที่อยู่ท้ายสุดของลำตัวเกาะชิดกับส่วนหัวแล้วจึงคืบส่วนหัวออกไปใหม่ หนอนเมื่อโตเต็มที่มีขนาดยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร จากนั้นจึงลงมาเข้าดักแด้ตามพื้นดินและออกจากดักแด้เป็นผีเสื้อต่อไป

 

วงจรชีวิต :

ผีเสื้อหนอนคืบละหุ่งมีการเจริญเติบโตเป็น 4 ระยะดังนี้ เป็นไข่ 2 - 3 วัน เป็นหนอน 15 - 21 วัน เป็นดักแด้ 7 - 9 วัน เป็นผืเสื้อ 15 - 20 วัน ผีเสื้อตัวหนึ่งสามารถวางไข่ได้ประมาณ 400 ฟอง มักวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ ขนาดประมาณ 0.8 มิลลิเมตร ไข่มีสีเขียวอ่อนอยู่ตามริมใบด้านท้องใบ

 

พืชอาหาร :

ตัวเต็มวัยเจาะดูดกินน้ำเลี้ยงจากผลไม้ ตัวหนอนกินทั้งช่อดอกและใบพืชหลายชนิด ปีหนึ่งอาจระบาดได้ 2 - 3 รุ่น

ในต้นละหุ่ง ระยะหนอนเมื่อระบาดมาก ๆ จะกัดกินใบละหุ่งจนเหลือแต่ก้าน เป็นเหตุให้ต้นทรุดโทรม หากเกิดในระยะที่ละหุ่งกำลังมีลูกอ่อน จะทำให้เหี่ยวแห้งเสียหายได้ และยังเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจของไทยได้แก่ ละหุ่ง ส้ม ลำไย มะม่วง มะขาม เงาะ กุหลาบ ทับทิม พุทรา โป๊ยเซียน

 

การป้องกันกำจัด :

1. ควรตรวจดูต้นไม้อยู่เสมอ ถ้าพบหนอนควรรีบกำจัดทำลายเสีย เพื่อไม่ให้หนอนแพร่ระบาดต่อไป

2.  ถ้าหนอนระบาดจำนวนมาก ต้องรีบกำจัดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ควรใช้สารกำจัดแมลงพ่นให้ทั่วต้น สารกำจัดแมลงที่ใช้ได้ผลดีคือ

- คาร์บาริล (Carbaryl) มีชื่อการค้าว่า เซฟวิน 85 (Sevin 85% WP) ใช้ในอัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

- เมทโธมิล (Methomyl) มีชื่อการค้าว่า แลนเนท (Lannate) มีลักษณะเป็นผง ความเข้มข้น 40% ใช้ในอัตรา 15 - 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และที่อยู่ในรูปของเหลวมีชื่อการค้าว่า แลนเนท แอล (Lannate L) มีความเข้มข้น 18% ใช้ในอัตรา 30 - 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

 

ที่มา :

http://chelsea08409.blogspot.com/2014/07/blog-post_4200.html

http://malaeng.com/blog/?p=4544

http://thaikasetsart.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87/