หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > เต่านามลายู (Malayemys macrocephala)

เต่านามลายู (Malayemys macrocephala)

Post: 15/10/2557 - By: arwut

เต่านามลายู

ชื่ออื่น : เต่านา, เต่านาหัวใหญ่, เต่าสามสัน

ชื่อสามัญ : Malayemys macrocephala

ชื่อวงศ์ : Geomydidae

ชื่ออันดับ : Testudines

ชื่อชั้น : Reptilia

ชื่อไฟลัม : Chordata

 

ลักษณะ :

เป็นเต่าขนาดเล็ก กระดองมีสีน้ำตาลอ่อน บนกระดองมีสันนูน 3 สันขนานกัน ขอบของรอยต่อระหว่างกระดองด้านหลังกับกระดองด้านท้องมีสีเหลือง กระดองด้านท้องมีสีเหลืองและมีแต้มสีดำบนแผ่นเกล็ดแต่ละแผ่น ความยาวกระดองเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 25 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 1/2 กิโลกรัม หัวมีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ มีแถบสีขาวเป็นเส้นใหญ่จากจมูกผ่านเหนือตา 1 เส้น และจากปากผ่านใต้ตา 1 เส้น ยาวไปจนถึงลำคอ และมีลายสีขาวที่แก้ม บริเวณจมูกมีเส้นสีขาว (Nasal stripe) 4 เส้นหรือน้อยกว่า 4 เส้น ผิวหนังทั่วไปและขามีสีเทาดำ

 

อาหาร : กินหอยเป็นอาหาร โดยใช้ปากขบกัดเปลือกหอยให้แตก จากนั้นจึงใช้เล็บฉีกเอาเนื้อหอยมากินและกินปู กุ้ง และปลาตัวเล็ก ๆ เป็นอาหาร

 

การแพร่กระจาย :

พบอาศัยอยู่บริเวณภาคกลาง ภาคใต้ของประเทศไทย และตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย สามารถพบได้ทั่วไปตั้งแต่ในนาข้าว ท้องร่องสวน หรือแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ

 

ประโยชน์ :

เนื้อใช้เป็นอาหาร กระดองใช้ตกแต่งบ้าน ทำยา แต่หากเต่านาถูกนำมาใช้ประโยชน์มากเกินไปหรือถิ่นอาศัยถูกทำลายก็จะทำให้เต่านามีจำนวนลดลงหรืออาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด

 

ที่มา :

สีฟ้า ละออง. 2551. การจำแนกชนิดเต่านา. หน้า 178 - 182. ใน ผลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยประจำปี 2550. กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.

http://digitalcommons.liberty.edu/bio_chem_fac_pubs/58/?utm_source=digitalcommons.liberty.edu%2Fbio_chem_fac_pubs%2F58&utm_medium=pdf&utm_campaign=PDFCoverPages

http://dmcr2014.dmcr.go.th/bookRead.php?WP=pQqgA3qCGWOghJstqREcFKuw