หน้าหลัก > จัดค่าย-จัดงาน > ***ติดต่อจัดค่ายวิทยาศาสตร์***

***ติดต่อจัดค่ายวิทยาศาสตร์***

Post: 11/09/2557 - By: admin

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ที่มีอุปกรณ์การทดลองที่เพียบพร้อมและเพียงพอต่อนักเรียนทุกคน ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างทั่วถึง และอาจจะำทำให้นักเรียนค้นพบว่าตัวเองชอบอะไร สนใจด้านไหน ในอนาคตอยากจะประกอบอาชีพอะไรและหากจะประกอบอาชีพนั้นๆ ช่วงระหว่างเป็นนักเรียน นักศึกษา ควรจะเลือกเรียนด้านไหน เพื่อเดินไปสู่จุดหมายอย่างประสบความสำเร็จ

ผู้ประสานงาน: แสงนภา ตันสกุล
โทร.: 075-672603 เวลาราชการ
โทร.: 088-4490323 นอกเวลาราชการ