หน้าหลัก > จัดค่าย-จัดงาน > ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบูรณะรำลึก วันที่ 6 กันยายน 2557

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบูรณะรำลึก วันที่ 6 กันยายน 2557

Post: 10/09/2557 - By: admin

กำหนดการ ค่ายวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบูรณะรำลึก อ. เมือง จ.ตรัง

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 59 คน

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.  ท่าศาลา จ.  นครศรีธรรมราช

 

วัน  เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

6 ก.ย. 59

 

 

05.00

ออกเดินทางจาก โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง

 

8.30

ถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงทะเบียน (แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม)

เครื่องมือ 7

9.00 – 12.00

ฐานความรู้ที่ 1 ไตเตรท          (กลุ่ม 1)

เครื่องมือ 7

 

ฐานความรู้ที่ 1 จลศาสตร์       (กลุ่ม 2)

เครื่องมือ 7

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 16.00

ฐานความรู้ที่ 2 ไตเตรท          (กลุ่ม 2)

เครื่องมือ 7

 

ฐานความรู้ที่ 2 จลศาสตร์       (กลุ่ม 1)

เครื่องมือ 7

16.00 – 17.30

พักรับประทานอาหารเย็น

 

17.30 – 20.30

กิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

วิชาการ 7

 

******เข้าที่พัก******