หน้าหลัก > สาระน่ารู้ > เกร็ดความรู้เรื่อง โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

เกร็ดความรู้เรื่อง โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

Post: 07/06/2557 - By: admin

 

ชื่อไทย                                   โลมาหัวบาตรหลังเรียบ หรือ โลมาหมอน


 

ชื่อสามัญ                              Finless porpoise


 

ชื่อวิทยาศาสตร์               Neophocaena phocaenoides

 


 

 

ลักษณะภายนอก


 

ขนาด : โตเต็มที่ยาว 1.9 เมตร  ลูกแรกเกิดขนาดยาว 70-80 เซนติเมตร


 

รูปร่าง : คล้ายโลมาอิรวดีมาก แต่ขนาดเล็กกว่า ไม่มีจะงอยปาก ครีบข้างค่อนข้างใหญ่ ปลายแหลม

 


 

 

สี : หลังสีน้ำเงินด้านท้องมีสีขาว ครึ่งหนึ่งของประชากรจะมีตาสีแดง


 

ฟัน : ปลายฟันแบบคล้ายใบพาย จำนวน 26-44 คู่ บนขากรรไกรบนและล่าง


 

ครีบหลัง : ไม่มีครีบหลัง แต่จะมีตุ่ม (bumps/tubercles) เป็นแนวสองแนวบริเวณตำแหน่งของกลางหลัง

 


 

พฤติกรรม


 

มักอยู่โดดเดี่ยวหรือฝูงเล็กประมาณ 10 ตัว ในบริเวณที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์


 

การดำน้ำ


 

หายใจอย่างรวดเร็ว 3-4 ครั้งแล้วจึงดำน้ำต่อ ไม่นานนักจะขึ้นมาหายใจอีก


 

 


 

ที่มา : คู่มือจำแนกชนิดโลมาและวาฬในประเทศไทย Field Guide to Cetaceans of Thailand


 

                โดย กาญจนา อดุลยานุโกศล และ ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์


 

                สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จ.ภูเก็ต