หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร

บุคลากร

Post: 07/06/2557 - By: admin

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หน้าที่/รับผิดชอบ

เบอร์โทร

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ ผู้อำนวยการ บริหารจัดการ/แก้ไขปัญหา 0-7567-2624
นางสาวแสงนภา ตันสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานจัดค่าย-จัดงาน 0-7567-2603
นายยุทธกาน ไชยมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานนิทรรศการ 0-7567-2606
นายอาวุธ แก่นเพชร นักวิทยาศาสตร์ งานพิพิธภัณฑ์อ้างอิง 0-7567-2616
นายศักดา ใบมิเด็น นายช่างเทคนิค งานผลิตสื่อนิทรรศการ 0-7567-2618

 

อาจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ

ผู้อำนวยการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวแสงนภา ตันสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน.งานจัดค่าย-จัดงาน

นายอาวุธ แก่นเพชร

นักวิทยาศาสตร์

หน.งานพิพิธภัณฑ์

นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น

นายช่างเทคนิค

หน.งานผลิตสื่อนิทรรศการ

 

นาย ยุทธกาน  ไชยมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน.งานนิทรรศการ - เยี่ยมชม