หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ค่ายภัยพิบัติ โรงเรียนวัดประเจียก

ค่ายภัยพิบัติ โรงเรียนวัดประเจียก

Post: 01/06/2557 - By: admin

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายภัยพิบัติ ให้กับโรงเรียนวัดประเจียก จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษจิกายน 2554 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 จำนวน 60 คน โดยเป็นกิจกรรมการบรรยายเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเตรียมความพร้อมก่อนมีภัย การดำรงชีวิตในระหว่างเกิดภัยพิบัติ หลังภัยพิบัติ การจัดทำอุปกรณ์ช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ทางน้ำ 
 
ภาพในประมวลภาพกิจกรรม