หน้าหลัก > การเดินทาง > การเดินทาง

การเดินทาง

Post: 01/05/2557 - By: admin

การเดินทางจากกรุงเทพฯ สามารถเลือกการเดินทางได้ 3 ทางหลักๆ ได้แก่ การเดินทาง โดยรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน

1. การเดินทางโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ โดยทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 หรือจะใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพร เปลี่ยนมาใช้เส้นทาง หลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอทุ่งสง อำเภอร่อนพิบูลย์ จนถึง นครศรีธรรมราช หรือจะเริ่มต้นจาก กรุงเทพฯ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงอำเภอท่าฉาง จังหวัดชุมพร แล้วจากนั้นให้แยกเข้าสู่สุราษฎร์ธานีโดยใช้เส้น ทางหลวงหมาย เลข 401 
       รถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง และรถโดยสารธรรมดาออก จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0 -2435-1200, 0-2434-7192 นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัทเอกชน ได้แก่ 
       บริษัท กรุงสยามทัวร์ โทร. 0-2282-0261, 0-2280-2118 หรือ โทร. 0-7534-1665 
       บริษัท นครศรีราชาทัวร์ โทร. 0-2435-5033, 0-2435-5025 หรือโทร. 0-7534-2134 
       บริษัท นครศรีร่มเย็นทัวร์ โทร. 0-2435-7428, 0-2435-5016, 0-2433-0722 หรือ โทร. 0-7534-4373, 0-7531-5390
       บริษัทโสภณทัวร์ โทร. 0-2281-2882-3 หรือ โทร. 0-7534-1221

 

2. การเดินทางโดยรถไฟ มีขบวนรถเร็ว และรถด่วน กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ออกจากสถานนี กรุงเทพฯ ถึงนครศรีธรรมราช ระยะทาง 832 กิโลเมตรนอกจากนี้ ยังมีขบวน รถด่วน และรถเร็ว อีกหลายขบวนผ่านสถานีชุมทางทุ่งสง ซึ่งสามารถจะต่อรถไฟ หรือรถยนต์ เข้าสู่นครศรีธรรมราช ได้อีกต่อหนึ่ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 223-7010, 223-7020 หรือที่ สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช โทร. 0-7535-6364 

 

3. การเดินทางโดยเครื่องบิน สามารถไปขึ้นเครื่องได้ที่ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ในแต่ละวันมีหลายเที่ยวบินให้เลือกใช้บริการ ได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินกรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง ติดต่อสอบถามหรือค้นหาข้อมูลตามหมายเลขโทรศัพท์และโซเชี่ยลมีเดีย ดังด้านล่าง